Proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro 

DESPRE PROIECT

Atragerea si menținerea doctoranzilor și post-doctoranzilor în programe educaționale de înalta calitate, inclusiv prin asigurarea unui nivel adecvat al finanțării și prin promovarea relațiilor de parteneriat dintre instituții și mediul de afaceri, a oportunităților de formare pedagogică prin susținerea, dezvoltarea și furnizarea de module de cursuri complementare, cu o componentă aplicativă, de formare a competențelor transversale/antreprenoriale în sprijinul cercetării și inovării, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă, adresate studenților din programe de studii doctoralelor și cercetătorilor post-doctorat, pe o perioada de 12 de luni, din Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

17 iunie 2022 - 16 decembrie 2023  (18 luni)

>>   Creșterea atractivității si îmbunătățirea participării la ciclul de studii universitare de doctorat și post-doctorat în condiții de susținere financiară adecvată a doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat în domenii prioritare ale SNCDI, inclusiv prin asigurarea unui nivel adecvat al finanțării și prin promovarea relațiilor/încheierea de parteneriate între instituții și mediul de afaceri

>>   Diversificarea formelor de pregătire a doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat prin îmbunătățirea accesului la formare profesională, la resurse naționale și europene de cercetare și învățare

>>   Îmbunătățirea programelor doctorale prin includerea unor sesiuni menite să dezvolte capitalul uman, dezvoltarea și furnizarea de cursuri complementare, cu componentă aplicativă și de formare a competentelor transversale/antreprenoriale în sprijinul cercetării și inovării, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, adresate studenților din programele de studii doctorale și cercetătorilor post-doctorat, pe o perioadă de 12 luni

INDICATORI PRESTABILIȚI

52 - Studenți care au obținut titlul stiințific de doctor

%

20 - Cercetători care au finalizat programe post-doctorale

%

36 - Studenți/cercetători care urmează studii/cursuri de formare
         la încetarea calității de participant

%

36 - Studenți/cercetători care își găsesc un loc de muncă la
         încetarea calității de participant

%

117 - Persoane (studenți doctorat/ cercetatori postdoctorat)
        care beneficiază de sprijin prin programe doctorat/postdoctorat

%

GRUPUL ȚINTĂ

93

Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat

24

Cercetători post-doctorat

PARTENERIATUL

Lider de parteneriat

UNIVERSITATEA POLITEHNICA
TIMIȘOARA

Partener 1

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN
CLUJ-NAPOCA

Partener 2

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
"Gheorghe Asachi" DIN IAȘI

Partener 3

DANKE CONSULTING srl
IAȘI


ECHIPELE DE IMPLEMENTARE


SOLICITANT
Universitatea Politehnica Timișoara

EXPERȚI

Liviu MARȘAVINA                      - manager proiect
Dorin LELEA                               - expert științific învățământ
Cosmin Constantin MUȘAT     - expert GDPR
Agnes STEPANIAN                     - responsabil experți grup țintă și angajabilitate/proces
Eugen Doru SZEKELY                 - expert grup țintă și angajabilitate
Monica Daniela JURJIU             - expert grup țintă și angajabilitate
Steliana CUCU                           - expert grup țintă și angajabilitate
Liviu Adrian CIUTINĂ                 - tutore
Lăcrimioara STOICU TIVADAR  - tutore
Larisa Victoria IVAȘCU              - tutore
Adina Georgeta NEGREA          - tutore
Dragoș Ion UȚU                          - tutore
Dan Florentin LASCU                 - tutore
Anca DRĂGHICI                          - expert ateliere de lucru
Nicolae VASZILCSIN                   - formator

ECHIPA SUPORT

Violeta OPREA                            - asistent manager
Simona FILIPAȘ                           - expert salarizare
Ana JURCHESCU                        - responsabil financiar
Nicolina ADAMESCU                  - responsabil salarizare
Lidia-Alina SĂLĂJAN                  - jurist
Floarea BREBU                            - analist management și raportare 

PARTENER 1
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

EXPERȚI

Mircea DUDESCU                       - coordonar activități partener P1
Nicoleta Maria ILIEŞ                   - expert învățământ P1
Doina Liana PÎSLĂ                      - expert științific P1
Ana Nicoleta GAVRILĂ               - expert plan proces P1
Dorina Lucia BĂRĂIAN               - expert grup țintă și angajabilitate 1 P1
Livia Maria FILIP                          - expert grup țintă și angajabilitate 2 P1
Adina Maria MEZEI                      - expert grup țintă și angajabilitate 3 P1
Maria Doina SIMIAN                    - expert grup țintă și angajabilitate 3 P1
Mihai Olimpiu TĂTAR                  - tutore 1 P1
Romulus Mircea TEREBEŞ          - tutore 2 P1
Corina Julieta BÎRLEANU            - tutore 3 P1
Daniela Lucia MANEA                 - tutore 4 P1
Petru DOBRA                               - tutore 5 P1
Lorand SZABO                             - tutore 6 P1
Radu Adrian MUNTEANU            - expert ateliere de lucru P1
Cornel CIUPAN                             - formator P1

ECHIPA SUPORT

Cosmina POP                              - responsabil financiar
Mihai CIUPE                                 - responsabil resurse umane
Delia CHETAN                              - contabil 

PARTENER 2 
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

EXPERȚI

Alina-Adriana MINEA                  - coordonator activitați partener P2
Maria Gavrilescu                         - expert științific învățământ P2
Sabina BOBU                               - expert plan proces P2
Ana Maria ȘOICAN                      - expert plan proces P2
Sabina BOBU                               - expert grup țintă și angajabilitate 1 P2
Ana Maria ȘOICAN                      - expert grup țintă și angajabilitate 1 P2
Cristina NAGÎȚ                             - expert grup țintă și angajabilitate 2 P2
Liliana BUHU                                - expert grup țintă și angajabilitate 3 P2
Petru MIHAI                                  - tutore 1 P2
Mirela BLAGA                               - tutore 2 P2
Radu Gabriel BOZOMITU            - tutore 3 P2
Carmen BUJOREANU                  - tutore 4 P2
Gabriela LISA                               - tutore 5 P2
Marius Andrei OLARIU                - tutore 6 P2
Mihai GAVRILAȘ                          - expert ateliere de lucru P2
Petrică VIZUREANU                     - formator P2

ECHIPA SUPORT

Anita SĂNDUCU                           - responsabil resurse umane - salarizare
Nicoleta AGAVRILOIE                   - responsabil resurse umane – personal
Mihaela ROȘU                               - responsabil financiar 

PARTENER 3
SC Danke Consulting SRL Iași

EXPERȚI

Maricel DUMITRIU                        - coordonator activitați partener P3
Dumitru BELDIMAN                     - responsabil activități consiliere și formare P3
Lavinia Vasilica MICSA                - expert rețea P3
Nicoleta DUMITRIU                      - expert workshop 1 P3
Nicoleta DUMITRIU                      - expert workshop 2 P3
Nicoleta DUMITRIU                      - expert workshop consiliere 1 P3
Nicoleta DUMITRIU                      - expert workshop consiliere 2 P3
Oana Elena MORARU                  - formator MP P3
Oana Elena MORARU                  - formator CA1 P3
Marius ALEXA                              - formator CA2 P3
Ana-Corina ANGHELONI            - formator CA3 P3
Virgil STOICA                               - expert focusgrup 1 P3
Dumitru BELDIMAN                     - expert focusgrup 2 P3
Levente KATONA                         - formator MP P3

 

CONTACTE

Liviu MARȘAVINA

manager proiect

liviu.marsavina@upt.ro
+40 256 403 100

Mircea-Cristian DUDESCU

coordonator activitați partener 1

mircea.dudescu@rezi.utcluj.ro
+40 264 401 663

Alina-Adriana MINEA

coordonator activitați partener 2

alina-adriana.minea@academic.tuiasi.ro
+40 232 702 515

Maricel DUMITRIU

coordonator activitați partener 3

dankeconsultingsrl@gmail.com
+40 744 811 220

© Copyright 2023 UPT/Departament Cercetare - Toate drepturile rezervate